אודות אלמונתדא אלתקדומי

הצגת העמותה

אלמונתדא אלתקדומי (ובעברית: "החוג המתקדם") היא עמותה ארצית שמטרותיה הן:

  • לקדם את החברה הערבית בישראל ולפעול להעצמתה
  • לעודד את צמיחתה כחברה סובלנית, מתקדמת ודמוקרטית
  • לפעול נגד הקנאות החמולתית, השבטית והעדתית והתופעות המתלוות לה המאיימות על האחדות והסולידריות החברתית בחברה הערבית
  • לפעול למען קידום נשים בחברה הערבית ולעודדן לרכוש השכלה ולצאת ללימודים
  • להשפיע על החברה הישראלית בכיוון של סובלנות ודמוקרטיה

העמותה פועלת באמצעות הסברה ופרויקטים שמטרתם לערב את הקהילה ויחידים בתוכה בתהליכי שינוי ולמידה. הפרויקטים של העמותה יערבו אנשים שיהפכו לסוכנים של שינוי בקהילה בנושאים של קידום החינוך, קידום האמנות לסוגיה, ומניעת פשיעה. חלק מן הפרויקטים הם ערביים-יהודיים, ליצירת דו-שיח, שיתוף פעולה והיכרות מתמשכת ומעמיקה בין שני הציבורים הללו, ויצירת הזדמנויות ללמידה משותפת, אשר כמעט אינם מתקיימים בשנים האחרונות.

מבנה העמותה

הנהלת העמותה מונה תשעה חברים: עו"ד נדים מסרי, ממיסדי העמותה, סוזן אבו מסעוד מערערה, נדאל עותמן מתמרה,פתחי מרזוק מכפר-קרע, איברהים מואסי מבאקה אלגרבייה, שירין מחאגנה מאום אלפחם, חיר אבו אלהיגה מטמרה ועטאף עאווד מדבוריה. ועדת הבקורת מורכבת משלושה חברים:בשיר ושאחי מערערה,ראש ועדת הביקורת אשרף בולבול מבאקה אלגרביה ורשא חאמד מנצרת. חברי ההנהלה וחברי ועדת הבקורת נבחרו ע"י אסיפה כללית של הפעילים שהתקיימה בדצמבר 2004 .
בנוסף להנהלה העמותה עובדת עם מספר רב של מתנדבים בפרוייקטים השונים: צוות צדק מאחה וצוות הספרייה.