פעילויות

אלמונתדא אלתקדומי מקיימת מגוון של פעילויות המיועדות לתושבי האזור. בין הפעילויות המוצעות חוגי נוער ללימוד לשחמט, לימודי הכרות בסיסית עם מחשבים לנשים, ועוד.

לקבלת מידע מפורט אודות הפעילויות השונות אנא פנו אלינו .