צדק מאחה

אלמונתדא אלתקדומי היא חלק מפורום מקימי תוכניות צדק מאחה שהוקם ומנוהל בידי המרכז הארצי לגישור ויישוב סכסוכים במשרד המשפטים (Restorative Justice) ועמותות נוספות. האסכולה מציעה נקודת מבט ייחודית על המעשה הפלילי ועל התגובה הראויה לו, ומבוססת על חתירה לשינוי חברתי המתבסס על שיתוף פעולה בונה בין מערכת המשפט הפלילי לבין הקהילה.
תנועת הצדק המאחה, שנוסדה לפני פחות מ-20 שנה, מיושמת כיום במדינות רבות בעולם וזוכה לתמיכת האו"ם. עוד על האסכולה ניתן ללמוד באתר www.restorativejustice.org

הפרויקט, שמטרתו הפחתת הפשיעה, משתף את כל הגורמים המעורבים במעשה הפלילי ובהשלכותיו. יחד הם מחפשים פתרון המוסכם על כל הצדדים. ההפניה לפרויקט נעשית באמצעות בתי ספר, ועדי הורים, בתי משפט, המשטרה, שירותי המבחן וכו'.

אלמונתדא אלתקדומי תקיים את הפרויקט בעבודה עם בני נוער בכפרים עארה, ערערה ועין א-סהלה הסמוכים זה לזה. העמותה מתכננת מתכונת להכשרת מנחים לפרויקט במשרד המשפטים, ותעבוד עם מתנדבים ואנשי מקצוע (פסיכולוגים, קרימינולוגים, בתי ספר, ועדי הורים וכו').

במרס 2004 יתחיל משרד המשפטים בהכשרת אנשי הפורום כמנחים בפרויקט, אשר יהיו מסוגלים גם להנחות מנחים חדשים בעצמם. עד סוף 2004 אמור צוות הצדק המאחה של אלמונתדא אלתקדומי לקבל תיקים פליליים מכל גורם שיפנה אליו. בשנת 2004 אמורה העמותה לבנות צוות מתנדבים, מנחים ואנשי מקצוע ולהתחיל לקבל תיקים לטיפולה, ותערוך שני כנסים להסברת התוכנית במשולש ובגליל.